DNA-Profil pre stanovenie identity a pôvodu

  

DNA profil zvieraťa sa označuje aj ako genetický odtlačok prsta. Na rozdiel od iných metód identifikácie, ako je tetovanie alebo mikročip, nedá sa s ním manipulovať a nemôže byť  poškodený vonkajšími vplyvmi, napr. zranením. Zostáva celoživotne nezmenený.

DNA- Profil na jednej strane umožňuje nespochybniteľnú identifikáciu, na druhej strane porovnanie genetických odtlačkov prstov členov rodiny umožňuje s istotou dokázať pôvod zvieraťa.

Zhotovenie DNA- profilu sa rutinne robí u psov, mačiek a koní, u ďalších druhov je možný po dohode.

Pre zhotovenie DNA- profilu vyšetrujeme mikrosatelitové markery odporúčané ISAG (International Society for Animal Genetics). Takto vytvorené DNA-profily sú medzinárodné a porovnateľné s profilmi z iných laboratórií, ktoré sa držia odporúčaní ISAG.

  

DNA Profil 

Pôvod - k dispozícii obaja rodičia

Pôvod - k dispozícii len jeden rodič

Pôvod - k dispozícii len súrodenci

Materiál a trvanie testu

Pre zhotovenie DNA profilu potrebujeme EDTA krv (cca 0,5 ml). Alternatívou je použitie lícnych sterov. U koní je možné zaslať aj vzorky chlpov (s korienkami). Pre potvrdenie pôvodu zvieraťa je potrebné zaslať aj genetický materiál otca a matky. Pri vylučovaní otcovstva je potrebné zaslať okrem vzorky od matky aj vzorky od všetkých potenciálnych otcov. Výsledok je k dispozícii za 2-3 týždne po doručení vzorky do laboratória. 


Suche:
AGB |  Impressum |  Site Map
©2018 by webDa Medien GmbH