Určovanie pohlavia u vtákov
 

   

Metóda, ktorou určujeme pohlavie u vtákov, sa zakladá na polymerázovej reťazovej reakcii (PCR).

To nám umožňuje rýchlo a spoľahlivo určiť pohlavie vtáka aj z malého množstva vzorky obsahujúcej genetický materál.

Test spočíva v amplifikácii dvoch vysoko konzervatívnych cieľových génov, čo umožňuje vyšetrenie množstva rôznych vtáčích druhov.

Metóda, ktorú LABOKLIN používa, ponúka dvojitú spoľahlivosť. Dodatočne k PCR sa PCR produkt rozkladá v ďalšom kroku dvoma rôznymi restrikčnými enzýmami. Tým sa vždy jedno pohlavie potvrdí a druhé vylúči. 

Čo by ste mali vedieť o testovaní

Vzorka na vyšetrenie:
Určenie pohlavia sa dá robiť z krvi alebo z bŕk.

Krv:
1-3 kvapky plnej krvi (príp. s EDTA) sú dostačujúce. Môžu byť zachytené do mikrokapiláry alebo nakvapkané na kartičku s filtračným papierom. Karty by mali byť pred odosielaním úplne vysušené. 

V žiadnom prípade sa krv nesmie zmiešať s etanolom alebo iným pufrom.

Perie:
Požadujeme 2-3 čerstvo vytrhnuté brká. Test sa nedá spraviť z vypadaného peria, lebo toto neobsahuje nezrohovatené bunky s genetickým materiálom. Páperie je tiež nevhodné.

Najvhodnejšie sú rastúce perá, ktoré v brku obsahujú krv alebo tekutinu pulpy. Papagáje menia perie počas celého roka, takže rastúce perá sa dajú prakticky vždy nájsť. Pokiaľ nie je možné získať rastúce perá, napr. u vtákov s časovo obmedzenou dobou pŕchnutia, môžu byť vytrhnuté čo najväčšie letky alebo chvostové perá. Je však potrebné si uvedomiť, že odrastené perá obsahujú výrazne menej DNA ako krv alebo pulpa. Preto sa z takýchto pier nie vždy podarí izolovať dostatočné množstvo genetického materiálu na vyšetrenie.  

Ochranné opatrenia

Pre zaručenie korektného vyšetrenia nesmie byť vzorka kontaminované cudzou DNA. Vzorky krvi treba získať za obvyklých sterilných podmienok. Perá prosíme baliť od každého jedinca zvlášť. Pre "suché" perá je dostatočné papierové vrecúško alebo obálka. "Vlhké" perá sa dajú zabaliť napr. do skúmavky na moč alebo krv alebo do bežných vreciek na mrazenie potravín. Na vyšetrenie potrebujeme celé brko, zástavica môže byť u veľkých pier odstránená. 

Označenie vzorky:
Každá skúmavka musí byť jednoznačne popísaná. K tomu patrí druh vtáka, dátum odberu a typ materiálu (napr. krv, pulpa, brko).

Trvanie testu 
Výsledok vyšetrenia pohlavia u vtákov je k dispozícii za 3-6 pracovných dní. 

Žiadanka na vyšetrenie

Pre objednanie vyšetrenia použite prosím našu Žiadanku - určenie pohlavia u vtákov (anglicky).  

 

Suche:
AGB |  Impressum |  Site Map
©2018 by webDa Medien GmbH